Handels Consulting

Jubileumsbok

Vi fick i uppdrag av Handels Consulting att ta fram en 50 sidor lång bok inför deras 20 års jubileum. De ville ha en bok som folk skulle vilja ha kvar i bokhyllan i många år. Eftersom vi brukar göra deras tidning HC Conclusion så hade vi inga problem att ta fram ett passande utseende som blev väldigt uppskattat av alla som deltog i firandet.


LIVE Reklambyrå

Södra Allégatan 16, 413 01 Göteborg | +46 31 13 31 13 | info@livereklambyra.se