fbpx

So to speak

Folder

LIVE har hjälp So to Speak med grafisk design av en sexsidig folder.

So to Speak – ett snabbare sätt att lära sig språk. Att lära sig ett nytt språk är krävande. När vi lär oss vårt modersmål har vi våra föräldrar och andra i vår närhet som heltidslärare under flera år. När vi sedan ska lära oss främmande språk i skolan eller som vuxna har vi inte den lyxen. Däremot har vi andra fördelar, som att vi kan skriva och läsa och att vi faktiskt vet en massa saker om hur världen fungerar. Ändå så är det många som misslyckas med att lära sig främmande språk och vi har alla någon gång irriterat oss på invandrares dåliga uttal på svenska, trots att de har bott här i många år. En del människor tror att det måste vara så här. Att våra hjärnor förlorar förmågan att lära sig språk när vi blir äldre. Modern neurologisk forskning visar att detta inte stämmer. Vi lär oss nya språk på fel sätt, och med rätt metod kan man uppnå mycket god förståelse och ett mycket bättre uttal.