Svenska Dekor

För Svenska Dekor har vi skapat denna stolta logotyp. Svenska Dekor erbjuder skyltckoncept för olika miljöer med över 20 års erfarenhet.

För att återspegla hantverket och det industriella har vi valt att att att basera logotypen på typsnittet DIN Pro, ett typsnitt som bygger på geometriska former och som främst är avsedd att användas på trafikskyltar och teknisk dokumentation. Ikonen och dess krona kan även tolkas som stående skyltväggar. Enkelhet men samtidigt en stolthet. Ett varumärke som lämnar avtryck.

Logotyp vertikal

Logotyp horisontell