CytaCoat

Webbdesign

Vi på LIVE Reklambyrå fick i uppdrag att skapa CytaCoats nya hemsida och även göra den responsiv.

Genom färg och illustrationsmaner lyfter vi känslan av att de är alerta och aktiva.Tonerna går genom logotyp, hemsida. Illustrationerna skall skapa tydlighet i de längre textlandskapen, så att man lätt kan navigera sig och hjälper texten att kommunicera. Formspråket levererar tillit, seriositet till CytaCoat som är modernt och progressivt inom sin medicinska utveckling.

CytaCoat AB är ett privatägt svenskt företag som ligger i Karolinska Institutet Science Park AB i Solna. Företaget grundades av en grupp forskare från Karolinska Institutet som är ett av de främsta medicinska universiteten i världen. De startade företaget med ett mål att utveckla en ny teknik för antibakteriell beläggning för medicinsk utrustning.

Se hemsidan här

Symboler